Op dit moment zijn er voor vaarscholen geen maatregelen of beperkingen omtrent Corona. Mocht dit deze zomer veranderen dan volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM en zullen dit in overleg met onze branchevereniging HISWA-Recron aan u kenbaar maken.
De Neptunus annuleringsverzekering is in het leven geroepen om alle persoonlijke situaties, omstandigheden of redenen tot annuleren te dekken die een reguliere (doorlopende) reis- of annuleringsverzekering niet dekt. Een maatschappelijk probleem, zoals corona, valt daarmee niet binnen de dekking van de Neptunus verzekering.
Als je zelf ziek bent, positief getest of om een andere reden niet kunnen komen, dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op een door jezelf afgesloten (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering. Neem hiervoor altijd even contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij.
In het geval dat het zeilkamp niet door kan gaan door overheidsmaatregelen m.b.t. de bestrijding van COVID-19 zullen we samen een datum zoeken binnen hetzelfde kalenderjaar zoeken waarnaar het zeilkamp kosteloos kan worden omgeboekt. In het geval dat de cursist niet in staat is om aan het zeilkamp deel te nemen door covid-gerelateerde klachten of een quarantaineverplichting zullen we samen een periode zoeken binnen hetzelfde kalenderjaar waarnaar het zeilkamp kosteloos kan worden omgeboekt. In het geval van een besmetting met COVID-19 tijdens het zeilkamp waardoor de cursist direct huiswaarts moet keren, ontstaat er geen recht op restitutie van de geboekte reissom.